Blog

Řízkování rostlin

Řízkování rostlin

Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Jde o nejpopulárnější m...

Stresové faktory rostlin

Stresové faktory rostlin

Na rostliny, stejně jako na ostatní živé organismy, působí různé stresové faktory, které snižují jej...