Stresové faktory rostlin

Na rostliny, stejně jako na ostatní živé organismy, působí různé stresové faktory, které snižují jejich vitalitu a ovlivňují růst. Jedná se o stresy biotické a abiotické. Biotický stres je vyvolán jinými živými organismy, abiotický stres vzniká nadbytkem či nedostatkem chemických a fyzikálních vlivů. V článku se zaměříme na abiotický stres rostlin.

Rostliny nejsou schopné se s většinou stresových faktorů vypořádat bez pomoci, proto je nezbytné, aby jim ideální podmínky zajistil pěstitel.

Jak na stres rostliny reagují?

Obecně lze reakce rostlin na stres rozdělit do čtyř fází:

 • poplachová - rostlina zjišťuje přítomnost stresoru,
 • restituční - rostlina aktivuje své obranné mechanismy,
 • rezistenční - rostlina díky obranným mechanismům přežívá,
 • přežití nebo zahynutí.

Fyzikální stresy

Mezi fyzikální stresové faktory rostlin patří:

 • příliš vysoké nebo příliš nízké teploty,
 • dlouhodobý nedostatek vody,
 • mechanické stresy.

Teplota

Optimální teplota pro rostliny se může lišit vzhledem k druhu rostliny, fázi životního cyklu, vrozených dispozic nebo množství světla. Rizikem jsou dlouhodobě vysoké teploty, ale také náhlé výkyvy.

Co způsobují příliš vysoké teploty?

 • Rostlina mění své vnitřní procesy, aktivují se ochranné geny a mění se její metabolismus.
 • Zpomalení a poruchy růstu i celkového vývoje.
 • V důsledku oslabení dochází k žloutnutí či jinému nezdravému zbarvení.
 • Dochází ke snížení schopnosti rozmnožování.
 • Nadzemní části mohou trpět na různé choroby.
 • Opad listů a plodů, vadnutí.

Obecně na tyto faktory hůře reagují mladé rostlinky, které ještě nemají tolik vyvinutý kořenový systém a listy.

V neposlední řadě také záleží na tom, jestli pěstujete indoor nebo outdoor. Při outdoor pěstování je třeba dodat rostlinám zvýšenou péči během horkých letních dnů, ale i při nečekaných nočních mrazech. Pěstování indoor je z tohoto pohledu jednodušší. Pokud pěstujete v pěstebním stanu (growboxu), jste schopni teplotu lépe regulovat.

Sucho

Sucho je pro rostliny nejčastějším stresovým faktorem a je doprovázeno nízkou vlhkostí vzduchu. Lépe se s nedostatkem vláhy vypořádají rostliny s kratším životním cyklem.

Co způsobuje přílišné sucho?

 • Nedochází k rozvoji nových kořenů.
 • Rostliny uzavírají průduchy na listech a tím se snižuje schopnost fotosyntézy.

Řešením, jak zabránit suchému substrátu, může být instalace zavlažovacího systému.

Mechanický poškození

Vlivem mechanického poškození rostliny (poranění při řezu, odebírání částí rostlin, přesazování) dochází k oslabení rostliny, která je pak více náchylná k nemocem.

Chemické stresy

Mezi chemické stresory rostlin patří:

 • nedostatek kyslíku,
 • zasolení půdy,
 • nadbytek těžkých kovů,
 • nadbytek ozónu,
 • nadbytek světla,
 • toxické ionty.

Nedostatek kyslíku

Příčinou nedostatečného přísunu kyslíku k rostlině bývá nadměrné zalití či zaplavení půdy. Tím je ohrožen vývoj kořenového systému a příjem živin. Je tedy nezbytné udržovat substrát neustále provzdušněný, toho docílíte použitím perlitu či jiné drenáže.

Zasolení půdy

Nadbytek soli zvyšuje osmotický potenciál, s kterým se rostlina vyrovnává podobně jako s nedostatkem vody.

Nadbytek těžkých kovů

Těžké kovy, jako například rtuť, hliník nebo kadmium, mohou být pro rostliny toxické již ve velmi nízké koncentraci. K rostlině se nejčastěji dostanou znečištěnou vodou a ohrožují tak život rostliny i zdravotní nezávadnost úrody.

Nadbytek ozónu

Vysoká koncentrace ozónu poškozuje rostlinná pletiva, snižuje výnos a redukuje reprodukci. Příznakem problému bývají postižené okraje listů, které následně hnědnou.

Nadbytek světla

V důsledku nadměrného osvětlení rostliny dochází k tvorbě radikálů, které ničí chlorofyl, podílející se na fotosyntéze. Nadbytek světla úzce souvisí s nadbytkem ozónu.

Toxické ionty

Kontaminace půdy nebo vody narušuje příjem minerálů a živin. Toxické ionty negativně působí také na růst a metabolismus rostlin.

Jak omezit vznik stresu?

V životním cyklu rostlin jsou momenty, kdy je pravděpodobnost vzniku stresu vyšší. Jaké to jsou?

 • Výsadba nebo přesazování,
 • růst mladých rostlin,
 • napadení rostliny škůdci nebo chorobami,
 • mechanické poškození,
 • nedostatek nebo nadbytek živin.