Jak pracují aeroponické systémy?

Aeroponie je pokročilá metoda pěstování rostlin, která využívá pro přísun živin vzduch a vodu. Jedná se o pěstování, při kterém jsou kořeny rostlin zavěšené volně ve vzduchu a jsou neustále postřikovány aerosolem živného roztoku. Aeroponické systémy vytvářejí ideální prostředí pro tvorbu kořenů, což je základ pro rychlý a zdravý růst rostlin. Metoda se dá využívat po dobu celého cyklu vývoje a vynikajících výsledků dosáhnete i při množení klonů. Jedná se o ještě rychlejší metodu než je pěstování hydroponické.

Výhody aeroponického pěstování:

 • rychlejší růst rostlin,
 • masivnější sklizeň,
 • snížené riziko napadení škůdci,
 • jistota stálého pH v celém systému,
 • ideální prostředí pro kořeny,
 • rostlina absorbuje pouze tolik živin, kolik zrovna potřebuje,
 • zkrácení vegetativní fáze - větší počet sklizní,
 • aeroponie je vhodná k zakořenění klonů,
 • rostliny nejsou vystavovány šoku během přesazování,
 • vzniká minimum odpadu,
 • aeroponické systémy jsou snadné na ovládání i údržbu.

Nevýhody aeroponického pěstování:

 • náročnější metoda vhodná pro zkušenější pěstitele,
 • aby neuhnívaly kořeny, je potřeba hlídat množství živného roztoku a okolní teplotu.

Nejdůležitějším předpokladem pro úspěšné aeroponické pěstování je stabilita genofondu rostlin.

Co aeroponický systém obsahuje

 • Nádrž na vodu,
 • tác s víkem a otvory pro rostliny,
 • tryskový systém,
 • pěstební košíky,
 • vodní čerpadlo.

Před prvním použitím systému a před každou novou výsadbou je vhodné systém nechat běžet po dobu 24 hodin jen s vodou a přídavkem peroxidu. Systém se tak pročistí a bude připraven pro pěstování.

Nádrž na vodu se naplní čerstvým živným roztokem, u kterého je nutno zachovat sterilitu po celou dobu, kdy je systém aktivní. Pro udržení čistého prostředí a okysličení se do roztoku přidává peroxid vodíku (0,5 ml na 1 l vody). Ideální teplota živného roztoku je okolo 20° C.

Kyslík

Množství kyslíku v půdě je důležitým faktorem, zajišťujícím zdárný vývoj rostliny. K zásobení kořenů kyslíkem dochází vertikálním prouděním vody, kdy dochází k vytlačování kyslíku z póru vodou a následně k jeho opětovnému nasávání. Dodávání kyslíku navíc přispívá k procesu fotosyntézy, tím se tvoří rostliny s většími listy, silnějšími stonky a kratšími internodii. Naopak při nedostatku kyslíku je omezován růst kořenů a celé rostliny.

Udržení EC a pH hodnoty

Největší výzvou aeroponie je udržení správné hodnoty elektrické vodivosti (EC) a hodnoty pH živného roztoku. Pokud jsou obě hodnoty mimo optimální rozsah, může dojít k fatálnímu poškození rostlin.

Typy aeroponických systémů

Aeroponie využívá třech základních systémů:

Aeroponické propagátory

Aeroponické propagátory jsou vyrobeny přímo pro klony a lze díky nim dosáhnout mnohem větší úspěšnosti. Nepoužívá se v nich pěstební médium a prostředí je v nich je neustále sterilní. Klony se vkládají do žlabu za pomoci klonovacích pouzder. Stonky klonů jsou zavěšeny pod žlabem uvnitř komory, kde jsou v neustálém kontaktu s oparem z živného roztoku. Neustálý přísun živin a absence pěstebního média umožňují velmi rychlý růst kořenů. Klony, které takto vyrostou mají silnější a pevnější kořeny a jsou odolnější vůči šoku z přesazení.

Oběhová nízkotlaká aeroponie

Tyto systémy jsou cenově dostupnější a nenáročné na údržbu. Využívají čerpadlo s nízkým tlakem, nepřetržitě dodávají živný roztok v podobě vodní tříště. Klony či rostliny jsou umístěny do děrovaného kelímku, který je zavěšen do komory pro rozprašování živin. Kořeny visí ve vzduchu, rostou směrem do komory a jsou v neustálém kontaktu s živným roztokem. Nevyužitý roztok odtéká zpět do nádrže.

Vysokotlaká aeroponie

U vysokotlakých aeroponických systémů jsou voda a živiny dodávány ke kořenům rostlin za využití vysokotlakého čerpadla. Využívají se obvykle ke komerčním účelům, dá se díky nim dosáhnout velmi hodnotných sklizní. Pro domácí použití jsou náročná na údržbu a pořizovací cena je vysoká.

3 rady k úspěchu

Používejte prostředky proti zanesení

U nízkotlakých i vysokotlakých systémů hrozí ucpání trysek. Přidání prostředku proti zanesení zajistí volné proudění.

Nechte čerpadlo běžet 24/7

Kořeny rostlin v aeroponických systémech potřebují neustálý přístup k vodě, živinám i kyslíku. Vypnutí čerpadla by mohlo kořeny poškodit.

Rozvíjejte kořeny podle toho, do jakého substrátu budou přesazeny

Vztahuje se hlavně aeroponickým propagátorům.

Rostliny, které budou přesazené do půdního substrátu nebo kokosu, vyjměte z propagátoru při délce kořenů 5 až 7 cm. Poté je nechtě několik dní růst v menších květináčích a pak teprve přesazujte do větších.

Rostliny, které budou přesazené do aeroponického systému, vyjměte z propagátoru při délce kořenů 5 až 7 cm a rovnou je umístěte do nového systému.
Při přesazování do hydroponického systému nechte narůst kořeny do délky přibližně 13 cm. Poté klon vložte mezi dvě poloviny propagační kostky.