Řízkování rostlin

Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Jde o nejpopulárnější metodu množení okrasných i dřevitých rostlin, vhodná je také pro pokojové rostliny.

Výhody řízkování

 • Jednoduchý způsob množení vhodný i pro začátečníky.
 • Není třeba žádných speciálních zařízeních, je levné a rychlé.
 • Oproti výsevu ze semen získáte mnohem větší rostliny.
 • Nové rostliny jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou.

Způsoby řízkování

Řízky rozdělujeme dle části rostliny, z které je získáváme na:

 • řízky ze stonku,
 • řízky z listu,
 • řízky z kořene.

Řízky ze stonku

Tato metoda se nejčastěji využívá k řízkování okrasných a dřevitých rostlin. Velmi dobře se tímto způsobem množí i pokojové rostliny. Vhodný stonek pro řízkování je ten, který nemá květy, je zdravý a bez škůdců. Pro zvětšení plochy pro tvorbu kořínků je vhodné provést řez pod úhlem 45°. Velikost řízků záleží na velikosti rostliny, avšak ideálně by měly být 7 až 15 cm dlouhé, musí mít špičku a dvě až tři sady listů. Po odstranění spodní sady listů, namočíme řízek do zakořeňovacího gelu, který zacelí rány a stimuluje rychlejší vývoj kořínků. Následně řízky umisťujeme do vlhkého substrátu. Zasazené řízky udržujeme v teple, na světlém místě bez přístupu přímého slunečního záření. Po několika dnech nebo týdnech rostlinky zapustí kořeny a nastává čas na přesazení do větších květináčů. Po přesazení je vhodné zkrátit listy rostlinek asi o polovinu. Během celého procesu růstu je nezbytné dodávat rostlinám dostatečnou vláhu. Pokud množíte rostliny, které chcete vysadit ven, nedělejte tak hned, nejprve je nutné je postupně otužovat.

Řízky z listů

Řízkování z listů lze provádět během celého roku. Využívá se list rostliny nebo řapík (stonek), z kterých pak vyroste zcela nová rostlina. Odebírají se zdravé a zcela vyvinuté listy společně s přibližně třemi centimetry řapíku. Řízek se následně namáčí do kořenového hormonu a celý řapík až po okraj listu se zasazuje do substrátu, který je potřeba ihned zavlažit. Pro zvýšení vlhkosti vzduchu je dobré nádoby s řízky obalit igelitem a umístit je na místo bez přímého přístupu slunečního záření. Nové kořeny se vytvoří po několika týdnech a rostliny pak můžeme přesadit do větších nádob. Nezřídka se stává, že z jednoho řízku vyroste rostlin více.

Řízky z kořenů

Kořenové řízky by se měly odebírat na podzim o síle 0,5 až 2 cm a délce 2 až 10 cm. Zdravé a silné kořeny je třeba odřezat tak, abychom poznali horní a dolní část. Kořeny po odřezání zkontrolujeme a vybereme jen ty, které nevykazují stopy po hnilobách, plísních nebo hmyzu. Přes vegetační klid řízky uložíme do vlhké rašeliny na bezmrazé místo. V lednu je čas na nařezání kořenů na řízky, dlouhé asi 4 cm, a zasazení do zeminy ve směru růstu rostliny. Řízky musí být zahrnuty půdou asi 0,5 cm nad jejich vrchní částí. U kořenových řízků se musí dbát na to, aby nikdy nedošlo k úplnému vysušení substrátu. Ve chvíli, kdy řízky zakoření a vyraší, můžeme rostliny přesunout na teplé a světlé místo.

Dále se řízky dají dělit dle vyzrálosti výhonu na:

bylinné řízky,
dřevité řízky,
polodřevité řízky.

Bylinné řízky

Za pomoci bylinných řízků si můžeme jednoduše namnožit rostliny drobného ovoce. Řízky se odebírají v červenci v délce asi 10 cm z nezdřevnatělých částí rostlin. Ze spodní části řízku odstraníme listy, v horní části ponecháme řapík a část listů. Spodní řez vedeme ze šikma, horní řez rovně. Pro podporu zakořenění namočíme řízky do kořenového stimulátoru. Následně řízky zasadíme do substrátu, důkladně je zalijeme a nakonec obalíme fólií.

Dřevité řízky

Odebírání dřevitých řízků je nejvhodnější metodou pro začátečníky. Řízky se odřezávají v době vegetačního klidu rostliny, ve chvíli, kdy dojde k opadu listů. Dřevité řízky se ukládají ve svazcích do vlhkého písku, do místnosti o teplotě přibližně 10 °C, kde jsou uloženy až do jara. Řízky se zacelenými řezy se na jaře umisťují jednotlivě přímo do záhonu.

Polodřevité řízky

Polodřevité řízky lze využít k množení většiny dřevin, které lze řízkovat. Kromě množení z mateřské rostliny se dají řízky odebírat také ze zakořenělých mladých řízků. Řízky nesmí být zcela dřevnaté, docházelo by k velmi pomalému zakořeňování. Odběr řízků probíhá stejně jako u bylinných řízků. U opadavých dřevin se řízky odebírají ideálně v červenci, u stálezelených dřevin v srpnu.

Vhodný substrát

Pro množení rostlin je nejvhodnější použít směs rašeliny s pískem nebo perlitem. Vrstva pěstebního substrátu by měla být alespoň 10 cm vysoká.

Dalším způsobem pěstování řízků může být také aeroponie - metoda pěstování, která pro přísun živin k rostlině využívá vzduch a živný roztok.

Hnojiva

Pro podporu řízků v lepším růstu a zakořeňování je třeba rostlinám dodat potřebné živiny. Kořenové stimulátory obsahují růstové hormony, minerály a vitamíny, podporují kořenové vlášení, zabraňují infekcím a chorobám.

10 pokojových rostlin, které lze jednoduše množit:

 • tenura,
 • africká fialka,
 • kolopejka,
 • aloe vera,
 • tlustice,
 • ibišek,
 • potos,
 • begonie,
 • kolopejka,
 • šáchor.